HydroFlow HS38 är lämplig för egnahem med 2-4 sovrum. HS38 skyddar varmvattenberedare, rör, pumpar och annan utrustning som riskerar uppbyggnad av pannsten och tar även bort gammal pannsten. HS38 fästs runt vattenledningen och fungerar på alla typer av rör, plast som metall, och är oberoende av flödet. HS38 skyddar också solpaneler, ismaskiner och vattenkokare.

• Motverkar uppbyggnad av pannsten (kalkavlagringar)
• Tar bort gammal pannsten
• Reducerar korrosion
• Lätt att installera
• Försumbar driftskostnad (1,2W)
• Passar rör upp till 38 mm diameter