Golfbanor, Parker        Ger kraftigare rötter, minskad avrinning av närsalter, klart vatten i dammar
Detta är bara ett exempel - hör gärna av er även inom andra områden och vi ger förslag om sänkning av kostnader.

Med ökad kvalitet.

Vatten och dess kemi är vår specialitet.