AQUAKLEAR J62
AquaKlear J62 är gjord för pooler. Tekniken överför elektriska signaler direkt in i cirkulerande vattnet 24 tim/dygn. Dess fördelar sänker driftskostnader och ger ett klarare vatten och reducera användning av kemikalier.

• Enkel att installera
• Minska vattenåtgång
• Minkar värmekostnaden
• Ger ett klarare vatten
• Minskar klorlukten och klorförbrukning
• Passar alla rör upp till 63 mm