CMI AB är verksamt inom miljöområdet med rent vatten som specialitet. Vi erbjuder innovativa produkter som ger totallösningar för odlare, industri och privatpersoner. Detta innebär god driftsekonomi, miljövänligt och driftsstabilitet.
Vattnet är vårt viktigaste näringsämne och därför är det viktigt att vattnets sammansättning är optimal och att föroreningar som kan påverka hälsan elimineras. På samma sätt som vi är olika varandra är inget vatten är det andra likt. Vi har den biokemiska kunskapen och kan ge Er förslag hur Ert vatten kan optimeras kostnadseffektivt ur hälsosynpunkt.
CMI AB besitter hög kemisk kompetens inom oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och klinisk kemi.
CMI AB har nära samarbete med forskare på SLU, Luleå Tekniska Universitet och Ålands Lantbrukscenter för att ge vetenskapligt underlag hur katalyserat vatten påverkar vattnets molekylära struktur och dess inverkan på växlighet och förändringar i mättade saltlösningars egenskaper. Fältförsök visar mycket lovande resultat om 5-15% ökad produktion med grundvatten och 35% med bräckt vatten. CMI AB har miljövänliga system utan kemikalier som reducerar bakterier och biofilm i rörsystem. Gör att temperaturhöjning inte är nödvändig för att undvika bl.a Legionella. Ref: Smittskyddsinstitutet.
CMI AB har ett samarbetsavtal med EUROFINS som ger våra kunder kraftigt rabatterat pris vid analys av brunnsvatten.
CMI AB samarbetar med ett antal företag som producerar utrustning av högsta kvalité för vattenbehandling.
AQUAPAL har mer än 20 års erfarenhet av tillverkning av vattenfilter för fastigheter.
CMI-AQUAMASTER är ett specialtillverkat system i rostfritt stål för jonisering av vatten. Har unika egenskaper och ökar avkastning av grödor dramatiskt samt förhindra korrosion i rörsystem och värmeväxlare utan tillsats av kemikalier.
H2O International är ett av de ledande företagen i USA med tillverkning av små och medelstora filtersystem för rening av dricks- och duschvatten.
HYDROPATH tillverkar effektiva system med patenterad teknologi för avkalkning av rörsystem och värmeväxlare utan tillsats av kemikalier. Systemet reducerar effektivt bundet klor i pooler och basänger, reducerar bakterier och gör sandfilter mycket effektivare vid partikel rening.
QR-kod