Hydropath patenterade teknologi ersätter/reducerar en mängd kemikalier som salt, flockningsmedel och minskar driftskostnad.
Försumbart energibehov 1-15W, i regel återbetald inom ett år. Vi ger återbetalningsgaranti om vi inte uppfyller lovad effekt.
Förhindrar och löser upp kalkbeläggningar
Förhindrar korrosion, självgalvanisering
Eliminerar biofilm (Grogrund för bla Legionella)
Flockar partiklar
Avdödar bakterier
Reducerar kraftigt cancerogena klorföreningar
Inget driftstopp vid montering
Fungerar på alla typer av rör, metall som plast
Ingen flödesbegränsning eller tryckfall
Verkar i stillastående vatten med stor radie
Ersätter kemikalier som salt, alum, klorin mm  (i flesta fall)
Ger klarare och renare pool vatten
Försumbar driftskostnad
Underhållsfri
Sänker energikostnader
MILJÖVÄNLIGT (inga kemikalier)
Minimerar behov av stamrenoveringar
Pengar tillbaka garanti
Just nu högaktuellt