STEAMKLEAR S38
SteamKlear S38 lämplig där ånga används, som ugnar, bastun, luftfuktare och indunstare. S38 skyddar mot pannsten och tar också bort gammal pannsten. En speciell egenskap är att S38 är inkapslad för att klara hög fuktighet. S38 fästs runt röret och passar alla rörtyper och är oberoende av flödet. S38 bekämpar även alger och bakterier och förbättrar filtrering genom flockbildning i mindre akvarium och för sköldpaddor.

• Inkapslad
• Förhindrar uppbyggnad av pannsten
• Tar bort bildad pannsten
• Tar bort biofilm (grogrund för mikroorganismer)
• Enkel att installera
• Försumbar driftskostnad
• Passar alla typer av rör upp till 38 mm